FOTO v ZÁHRADE 2014 !

 

... je súťažná verejná výstava fotografií
... umožňuje autorom (spĺňajúcim podmienky) bezplatne prezentovať svoju tvorbu
... podporuje autorov vystavovaných fotografií v ich tvorbe a rozvoji talentu
... poskytuje autorom rady odbornej poroty (zloženej z profesionálnych fotografov)
... si kladie za cieľ ukázať širšej verejnosti čaro fotografie
... má ambíciu stať sa aj tradičným rodinným podujatím najmä bratislavčanov
... sa uskutoční 06.09.2014 v Medickej záhrade v Bratislave


VIDEO Z ROKU 2013:


ONLINE REGISTRÁCIA JE TU.


Vystavovateľom doporučujeme:

•    Každý vystavovateľ si zabezpečí upevnenie (štipce) svojich fotografií na výstavnú plochu
•    Vystavované fotografie zjednotiť čo do obsahu, spracovania i formátu
•    Vystavovať fotografie formátu A4 alebo väčšie
•    Zvážiť typ papiera pred tlačou fotografií (lesklý, polomatný, matný)
•    Počet vystavovaných fotografií 6-10


Pravidlá


•    Vystavovateľ sa musí riadne zaregistrovať u usporiadateľa.
•    Online registrácia bude spustená 2 týždne pred podujatím.
•    Online registrovaní vystavovatelia musia osobne potvrdiť účasť v infostánku podujatia.
•    Registrácia bude možná aj počas trvania výstavy priamo na mieste.
•    Inštalácia fotografií je možná po pridelení karty vystavovateľa ktorá bude viditeľne
    umiestnená na výstavnej ploche a slúži na prideľovanie fotobodov.
•    Vystavovateľ musí byť autorom vystavovaných fotografií.
•    Počet vystavovaných fotografií je maximálne 10.
•    V prípade zastúpenia sa musia uviesť pri registrácii údaje obidvoch osôb
    (s uvedením osoby zodpovednej za obsah a správu fotografií).
•    Každý vystavovateľ má okrem možnosti prezentovania svojej tvorby
    aj šancu vyhrať niektoré z cien, v rôznych kategóriách:

        - odborná
            Víťaza odbornej kategórie určí komisia zložená z profesionálnych
            fotografov, pozvaných organizátorom podujatia.

        - organizátorská
            Víťaza organizátorskej kategórie určí komisia zložená z členov o.z. NOBAF.

        - cena NAY ELEKTRODOM

        - verejná
            Víťaza verejnej kategórie určia návštevníci Medickej záhrady nasledovným spôsobom.
            Každý vystavovateľ alebo návštevník Medickej záhrady dostane
            pri vstupe tri označené fotobody, z ktorých každý pridelí
            jednej z troch (podľa neho) najlepších fotografií. Víťazom sa stane vystavovateľ,
            ktorého fotografie získajú najviac fotobodov pridelených verejnosťou.

•    Vystavené fotografie nesmú  byť v rozpore z etickými kódexami a dobrými mravmi,
    svojím obsahom nesmú vzbudzovať verejné pohoršenie, ohrozovať mravnú výchovu mládeže
    ani vyjadrovať zjavné politické názory.
•    Vystavovateľ nesmie žiadnym spôsobom narušiť priebeh podujatia
    a musí sa riadiť pokynmi organizátora

•    Usporiadateľ nezodpovedá za obsah vystavených fotografií a tento rozhodne nevyjadruje názory
    a postoje usporiadateľa.
•    Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť vystavovateľa zo súťaže, deinštalovať jeho expozíciu
    predčasne a vykázať ho z podujatia ak závažným spôsobom poruší pravidlá podujatia.
•    Usporiadateľ nezodpovedá za fotografie a ich prípadné poškodenie.
•    Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu, najmä v súvislosti s počasím.


Odborná porota:

Aňa Struhárová
profesionálna fotografka
QEP, členka APFSR
www.anastruharova.sk
www.youngsoul.sk


Michaela Bosáková
kurátorka a projektová manažérka SEDF
www.sedf.sk


Laco Struhár
profesionálny fotograf
QEP, člen APFSR
www.lacostruhar.sk

 

Share
comments